Vilkår og betingelser

Disse vilkårene og betingelsene ("Avtalen") angir de generelle vilkårene og betingelsene for din bruk av dette nettstedet ("Nettstedet" eller "Tjenesten") og alle dets relaterte produkter og tjenester (samlet kalt "Tjenester"). Denne avtalen er juridisk bindende mellom deg ("Bruker", "deg" eller "din") og oss "vi", "oss" eller "vår").

Dette nettstedet er en reklame- og informasjonsressurs, og har som sådan ingen forbindelse eller ansvar med noen av nettstedene eller enkeltpersoner nevnt her. Vi selger KUN annonseplass, vi er ikke et eskortebyrå, og vi er heller ikke på noen måte involvert i eskorte- eller prostitusjonsvirksomhet. Vi tar ikke ansvar for innholdet eller handlingene til tredjeparts nettsteder eller enkeltpersoner som du kan få tilgang til ved å følge lenker, e-post eller telefonkontakter fra denne portalen. Eventuelle penger som betales til de voksne eskortene som er oppført på denne nettsiden er kun for deres tid og vennskap. Hva som ellers kan skje hvis og når kontakt blir tatt, er valget av samtykkende voksne. Sex uten kondom er ikke tillatt.

Som en betingelse for å bruke nettstedet(e), bekrefter du at du er over myndig alder (f.eks. over 18 år eller 21 år) i jurisdiksjonen der du bor. Vi krever at annonsører må være minst 20 år for å annonsere, og at alle kontoer er underlagt aldersbekreftelse. Vi fraskriver oss ethvert ansvar som følge av eventuelle feilrepresentasjoner angående brukerens alder

For formålet med våre vilkår og betingelser - "vår", "vi", "oss" betyr denne nettsiden

Ved å gå inn på og bruke nettstedet og tjenestene, erkjenner du at du har lest, forstått og godtar å være bundet av vilkårene i denne avtalen. Hvis du inngår denne avtalen på vegne av en bedrift eller annen juridisk enhet, bekrefter du at du har myndighet til å binde en slik enhet til denne avtalen, i så fall skal begrepene "Bruker", "deg" eller "din" referere til til en slik enhet. Hvis du ikke har slik autoritet, eller hvis du ikke godtar vilkårene i denne avtalen, må du ikke godta denne avtalen og kan ikke få tilgang til og bruke nettstedet og tjenestene. Du erkjenner at denne avtalen er en kontrakt mellom deg og denne nettsiden, selv om den er elektronisk og ikke er fysisk signert av deg, og den styrer din bruk av nettstedet og tjenestene.

1. Kontoer og medlemskap

Du må være minst 18 år for å bruke nettstedet og tjenestene. Ved å bruke nettstedet og tjenestene og ved å godta denne avtalen garanterer og representerer du at du er minst 18 år gammel. Hvis du oppretter en konto på nettstedet, er du ansvarlig for å opprettholde sikkerheten til kontoen din, og du er fullt ansvarlig for alle aktiviteter som skjer under kontoen og alle andre handlinger som utføres i forbindelse med den. Vi overvåker og vurderer nye kontoer før du kan logge på og begynne å bruke tjenestene. Oppgi falsk kontaktinformasjon av noe slag kan føre til at kontoen din avsluttes. Du må umiddelbart varsle oss om uautorisert bruk av kontoen din eller andre sikkerhetsbrudd. Vi vil ikke være ansvarlige for noen handlinger eller unnlatelser fra deg, inkludert eventuelle skader av noe slag som oppstår som følge av slike handlinger eller unnlatelser. Vi kan suspendere, deaktivere eller slette kontoen din (eller deler av den) hvis vi fastslår at du har brutt noen bestemmelse i denne avtalen eller at oppførselen eller innholdet ditt vil ha en tendens til å skade vårt omdømme og vår goodwill. Hvis vi sletter kontoen din av de ovennevnte årsakene, kan du ikke registrere deg på nytt for våre tjenester. Vi kan blokkere din e-postadresse og Internett-protokolladresse for å forhindre videre registrering.

2. Brukerinnhold

Vi eier ingen data, informasjon eller materiale (samlet kalt "innhold") som du sender inn på nettstedet i løpet av bruken av tjenesten. Du skal ha eneansvar for nøyaktigheten, kvaliteten, integriteten, lovligheten, påliteligheten, hensiktsmessigheten og intellektuell eiendom eller rett til bruk av alt innsendt innhold. Vi overvåker og vurderer innholdet på nettstedet som er sendt inn eller opprettet ved hjelp av tjenestene våre av deg. Du gir oss tillatelse til å få tilgang til, kopiere, distribuere, lagre, overføre, omformatere, vise og utføre innholdet på brukerkontoen din utelukkende etter behov for det formål å tilby tjenestene til deg. Uten å begrense noen av disse representasjonene eller garantiene, har vi rett, men ikke plikten, til, etter eget skjønn, avvise eller fjerne innhold som etter vår rimelige mening bryter med våre retningslinjer eller på noen måte er skadelig eller kritikkverdig. Med mindre det er spesifikt tillatt av deg, gir din bruk av nettstedet og tjenestene oss ikke lisens til å bruke, reprodusere, tilpasse, modifisere, publisere eller distribuere innholdet som er opprettet av deg eller lagret på brukerkontoen din for kommersielle, markedsføringsmessige eller lignende formål. .

3. Vokseninnhold

Vær oppmerksom på at det kan være visst voksent innhold tilgjengelig på nettstedet. En advarsel vil bli vist til brukeren før voksent innhold vises. Der det er innhold for voksne eller voksent innhold, kan personer som er under 18 år eller ikke har tilgang til slikt innhold i henhold til lovene i gjeldende jurisdiksjon, ikke få tilgang til slikt innhold. Hvis vi får vite at noen under 18 år søker å gjennomføre en transaksjon gjennom tjenestene, vil vi kreve bekreftet samtykke fra foreldrene, i samsvar med Children's Online Privacy Protection Act av 1998 ("COPPA").

4. Fakturering og betalinger

Du skal betale alle gebyrer eller gebyrer til kontoen din i samsvar med gebyrene, gebyrene og faktureringsvilkårene som er gjeldende på det tidspunktet et gebyr eller gebyr forfaller og skal betales. Der Tjenestene tilbys på en gratis prøveperiode, kan betaling kreves etter at den gratis prøveperioden er over, og ikke når du oppgir faktureringsdetaljene dine (som kan være nødvendig før den gratis prøveperioden starter). Hvis automatisk fornyelse er aktivert for tjenestene du har abonnert på, vil du bli belastet automatisk i henhold til vilkåret du valgte. Sensitiv og privat datautveksling skjer over en SSL-sikret kommunikasjonskanal og er kryptert og beskyttet med digitale signaturer, og nettstedet og tjenestene er også i samsvar med PCI-sårbarhetsstandarder for å skape et så sikkert miljø som mulig for brukerne. Skanninger etter skadelig programvare utføres regelmessig for ekstra sikkerhet og beskyttelse. Hvis kjøpet ditt etter vår vurdering utgjør en høyrisikotransaksjon, vil vi kreve at du gir oss en kopi av din gyldige offentlig utstedte legitimasjon med bilde, og muligens en kopi av en nylig kontoutskrift for kreditt- eller debetkortet som ble brukt for kjøpet. Vi forbeholder oss retten til å endre produkter og produktpriser når som helst. Vi forbeholder oss også retten til å avslå enhver bestilling du legger inn hos oss. Vi kan, etter eget skjønn, begrense eller kansellere antall kjøpt per person, per husholdning eller per bestilling. Disse begrensningene kan omfatte bestillinger som er plassert av eller under samme kundekonto, det samme kredittkortet og/eller bestillinger som bruker samme fakturerings- og/eller leveringsadresse. I tilfelle vi gjør en endring i eller kansellerer en bestilling, kan vi forsøke å varsle deg ved å kontakte e-posten og/eller faktureringsadressen/telefonnummeret som ble oppgitt på tidspunktet bestillingen ble foretatt.

5. Nøyaktighet av informasjon

Noen ganger kan det være informasjon på nettstedet som inneholder typografiske feil, unøyaktigheter eller utelatelser som kan relateres til produktbeskrivelser, priser, tilgjengelighet, kampanjer og tilbud. Vi forbeholder oss retten til å korrigere eventuelle feil, unøyaktigheter eller utelatelser, og til å endre eller oppdatere informasjon eller kansellere bestillinger hvis informasjon på nettstedet eller tjenestene er unøyaktig når som helst uten forvarsel (inkludert etter at du har sendt inn bestillingen). Vi påtar oss ingen forpliktelse til å oppdatere, endre eller avklare informasjon på nettstedet, inkludert, uten begrensning, prisinformasjon, med unntak av det som kreves av loven. Ingen spesifisert oppdatering eller oppdateringsdato brukt på nettstedet skal brukes for å indikere at all informasjon på nettstedet eller tjenestene har blitt endret eller oppdatert.

6. Tredjepartstjenester

Hvis du bestemmer deg for å aktivere, få tilgang til eller bruke tredjepartstjenester, vær oppmerksom på at din tilgang og bruk av slike andre tjenester utelukkende styres av vilkårene og betingelsene for slike andre tjenester, og vi støtter ikke, er ikke ansvarlige eller ansvarlige for, og gi ingen representasjoner med hensyn til noen aspekter ved slike andre tjenester, inkludert, uten begrensning, deres innhold eller måten de håndterer data på (inkludert dine data) eller noen interaksjon mellom deg og leverandøren av slike andre tjenester. Du fraskriver deg ugjenkallelig ethvert krav mot denne nettsiden med hensyn til slike andre tjenester. Denne nettsiden er ikke ansvarlig for noen skade eller tap forårsaket eller påstått å være forårsaket av eller i forbindelse med din aktivering, tilgang til eller bruk av slike andre tjenester, eller din tillit til personvernpraksis, datasikkerhetsprosesser eller andre retningslinjer til slike andre. tjenester. Du kan bli pålagt å registrere deg for eller logge på slike andre tjenester på deres respektive plattformer. Ved å aktivere andre tjenester, gir du uttrykkelig tillatelse til denne nettsiden å avsløre dataene dine etter behov for å lette bruken eller aktiveringen av slike andre tjenester.

7. Oppetidsgaranti

Vi tilbyr en tjenesteoppetidsgaranti på 99% tilgjengelig tid per måned. Serviceoppetidsgarantien gjelder ikke for serviceavbrudd forårsaket av: (1) periodisk planlagt vedlikehold eller reparasjoner vi kan foreta fra tid til annen; (2) avbrudd forårsaket av deg eller dine aktiviteter; (3) avbrudd som ikke påvirker kjernetjenestens funksjonalitet; (4) årsaker utenfor vår kontroll eller som ikke er rimelig forutsigbare; og (5) avbrudd relatert til påliteligheten til visse programmeringsmiljøer.

8. Sikkerhetskopier

Vi utfører regelmessige sikkerhetskopier av nettstedet og dets innhold og vil gjøre vårt beste for å sikre fullstendighet og nøyaktighet av disse sikkerhetskopiene. I tilfelle maskinvarefeil eller tap av data vil vi gjenopprette sikkerhetskopier automatisk for å minimere innvirkningen og nedetiden.

9. Annonser

Under din bruk av nettstedet og tjenestene, kan du inngå korrespondanse med eller delta i kampanjer for annonsører eller sponsorer som viser deres varer eller tjenester gjennom nettstedet og tjenestene. Enhver slik aktivitet, og eventuelle vilkår, betingelser, garantier eller representasjoner knyttet til slik aktivitet, er utelukkende mellom deg og den aktuelle tredjeparten. Vi skal ikke ha noe ansvar, forpliktelse eller ansvar for slik korrespondanse, kjøp eller markedsføring mellom deg og en slik tredjepart.

10. Lenker til andre ressurser

Selv om nettstedet og tjenestene kan lenke til andre ressurser (som nettsteder, mobilapplikasjoner osv.), antyder vi ikke, direkte eller indirekte, noen godkjenning, assosiasjon, sponsing, godkjenning eller tilknytning til noen koblet ressurs, med mindre det er spesifikt angitt her. Noen av lenkene på nettstedet kan være "tilknyttede lenker". Dette betyr at hvis du klikker på lenken og kjøper en vare, vil denne nettsiden motta en tilknyttet provisjon. Vi er ikke ansvarlige for å undersøke eller evaluere, og vi garanterer ikke tilbudene til noen bedrifter eller enkeltpersoner eller innholdet i ressursene deres. Vi påtar oss ikke noe ansvar eller ansvar for handlinger, produkter, tjenester og innhold fra andre tredjeparter. Du bør nøye gjennomgå de juridiske erklæringene og andre vilkår for bruk av enhver ressurs som du får tilgang til via en lenke på nettstedet og tjenestene. Din kobling til andre ressurser utenfor nettstedet er på egen risiko.

11. Forbudt bruk

I tillegg til andre vilkår som er angitt i avtalen, har du forbud mot å bruke nettstedet og tjenestene eller innholdet: (a) til noe ulovlig formål; (b) å oppfordre andre til å utføre eller delta i ulovlige handlinger; (c) å bryte internasjonale, føderale, provinsielle eller statlige forskrifter, regler, lover eller lokale forordninger; (d) å krenke eller krenke våre immaterielle rettigheter eller andres immaterielle rettigheter; (e) å trakassere, misbruke, fornærme, skade, ærekrenke, baktale, nedverdige, skremme eller diskriminere basert på kjønn, seksuell legning, religion, etnisitet, rase, alder, nasjonal opprinnelse eller funksjonshemming; (f) å sende inn falsk eller villedende informasjon; (g) å laste opp eller overføre virus eller annen type ondsinnet kode som vil eller kan bli brukt på noen måte som vil påvirke funksjonaliteten eller driften av nettstedet og tjenestene, tredjeparts produkter og tjenester eller Internett; (h) for å spam, phish, pharm, påskudd, edderkopp, krype eller skrape; (i) for uanstendig eller umoralsk formål; eller (j) for å forstyrre eller omgå sikkerhetsfunksjonene til nettstedet og tjenestene, tredjeparts produkter og tjenester, eller Internett. Vi forbeholder oss retten til å avslutte din bruk av nettstedet og tjenestene for brudd på noen av de forbudte brukene.

12. Immaterielle rettigheter

"Immaterielle rettigheter" betyr alle nåværende og fremtidige rettigheter knyttet til lov, felles lov eller egenkapital i eller i forhold til opphavsrett og relaterte rettigheter, varemerker, design, patenter, oppfinnelser, goodwill og retten til å saksøke for bortgang, rettigheter til oppfinnelser, bruksrettigheter og alle andre immaterielle rettigheter, i hvert tilfelle enten de er registrerte eller uregistrerte og inkludert alle søknader og rettigheter til å søke om og bli innvilget, rettigheter til å kreve prioritet fra slike rettigheter og alle lignende eller tilsvarende rettigheter eller former for beskyttelse og alle andre resultater av intellektuell aktivitet som eksisterer eller vil eksistere nå eller i fremtiden i hvilken som helst del av verden. Denne avtalen overfører ikke til deg noen intellektuell eiendom som eies av denne nettsiden eller tredjeparter, og alle rettigheter, titler og interesser i og til slik eiendom forblir (som mellom partene) utelukkende på denne nettsiden. Alle varemerker, tjenestemerker, grafikk og logoer som brukes i forbindelse med nettstedet og tjenestene, er varemerker eller registrerte varemerker for dette nettstedet eller dets lisensgivere. Andre varemerker, tjenestemerker, grafikk og logoer som brukes i forbindelse med nettstedet og tjenestene kan være varemerker for andre tredjeparter. Din bruk av nettstedet og tjenestene gir deg ingen rett eller lisens til å reprodusere eller på annen måte bruke noen av denne nettsiden eller tredjeparts varemerker.

13. Fraskrivelse av garanti

Du godtar at slike tjenester leveres på en "som den er" og "som tilgjengelig", og at din bruk av nettstedet og tjenestene er utelukkende på egen risiko. Vi fraskriver oss uttrykkelig alle garantier av noe slag, enten det er uttrykkelig eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, underforståtte garantier for salgbarhet, egnethet for et bestemt formål og ikke-krenkelse. Vi gir ingen garanti for at tjenestene vil oppfylle dine krav, eller at tjenesten vil være uavbrutt, rettidig, sikker eller feilfri; Vi gir heller ingen garantier med hensyn til resultatene som kan oppnås ved bruk av tjenesten eller for nøyaktigheten eller påliteligheten til informasjon innhentet gjennom tjenesten eller at feil i tjenesten vil bli rettet. Du forstår og godtar at alt materiale og/eller data som lastes ned eller på annen måte oppnås gjennom bruk av tjenesten, gjøres etter eget skjønn og risiko, og at du alene er ansvarlig for skade eller tap av data som er et resultat av nedlasting av slikt materiale. og/eller data. Vi gir ingen garantier angående varer eller tjenester kjøpt eller oppnådd gjennom tjenesten eller transaksjoner inngått gjennom tjenesten med mindre annet er oppgitt. Ingen råd eller informasjon, verken muntlig eller skriftlig, innhentet av deg fra oss eller gjennom tjenesten skal skape noen garanti som ikke er uttrykkelig gitt her.

14. Ansvarsbegrensning

I den fulle utstrekning det er tillatt av gjeldende lov, vil under ingen omstendigheter dette nettstedet, dets tilknyttede selskaper, direktører, offiserer, ansatte, agenter, leverandører eller lisensgivere være ansvarlige overfor noen person for indirekte, tilfeldige, spesielle, straffe-, deknings- eller følgeskader ( inkludert, uten begrensning, skader for tapt fortjeneste, inntekt, salg, goodwill, bruk av innhold, innvirkning på virksomheten, forretningsavbrudd, tap av forventede besparelser, tap av forretningsmulighet) uansett årsak, under enhver teori om ansvar, inkludert, uten begrensning , kontrakt, erstatningsrett, garanti, brudd på lovbestemt plikt, uaktsomhet eller annet, selv om den ansvarlige parten har blitt informert om muligheten for slike skader eller kunne ha forutsett slike skader. I den maksimale utstrekning det er tillatt av gjeldende lov, vil det samlede ansvaret til dette nettstedet og dets tilknyttede selskaper, offiserer, ansatte, agenter, leverandører og lisensgivere knyttet til tjenestene være begrenset til et beløp større enn én dollar eller beløp som faktisk betales i kontanter av deg til denne nettsiden i den foregående månedsperioden før den første hendelsen eller hendelsen som ga opphav til slikt ansvar. Begrensningene og ekskluderingene gjelder også hvis dette rettsmidlet ikke fullt ut kompenserer deg for tap eller svikt i dets vesentlige formål.

15. Skadeserstatning

Du samtykker i å holde denne nettsiden og dens tilknyttede selskaper, direktører, offiserer, ansatte, agenter, leverandører og lisensgivere skadesløse fra og mot ethvert ansvar, tap, skader eller kostnader, inkludert rimelige advokathonorarer, som påløper i forbindelse med eller som oppstår som følge av tredjeparts påstander, krav, handlinger, tvister eller krav hevdet mot noen av dem som følge av eller relatert til innholdet ditt, din bruk av nettstedet og tjenestene eller enhver forsettlig uredelighet fra din side.

16. Skillebarhet

Alle rettigheter og begrensninger i denne avtalen kan utøves og skal være gjeldende og bindende bare i den grad de ikke bryter gjeldende lover og er ment å begrenses i den grad det er nødvendig, slik at de ikke vil gjøre denne avtalen ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndheves. Hvis en bestemmelse eller del av en bestemmelse i denne avtalen skal anses for å være ulovlig, ugyldig eller ikke håndheves av en domstol med kompetent jurisdiksjon, er det partenes intensjon at de gjenværende bestemmelsene eller deler av disse skal utgjøre deres avtale med hensyn til innholdet i dette, og alle slike gjenværende bestemmelser eller deler av det skal forbli i full kraft og virkning.

17. Tvisteløsning

Utformingen, tolkningen og utførelsen av denne avtalen og eventuelle tvister som oppstår på grunn av den skal styres av de materielle og prosessuelle lovene på Guernsey uten hensyn til dens regler om konflikter eller lovvalg og, i den grad det er relevant, lovene på Guernsey. . Den eksklusive jurisdiksjonen og møtestedet for handlinger relatert til gjenstanden for dette skal være domstolene i Belize, og du underordner deg herved den personlige jurisdiksjonen til slike domstoler. Du fraskriver deg herved enhver rett til en juryrettssak i enhver sak som oppstår som følge av eller relatert til denne avtalen. De forente nasjoners konvensjon om kontrakter for internasjonalt salg av varer gjelder ikke for denne avtalen.

18. Endringer og endringer

Vi forbeholder oss retten til å endre denne avtalen eller dens vilkår knyttet til nettstedet og tjenestene når som helst, med virkning fra publisering av en oppdatert versjon av denne avtalen på nettstedet. Når vi gjør det, vil vi revidere den oppdaterte datoen nederst på denne siden. Fortsatt bruk av nettstedet og tjenestene etter slike endringer skal utgjøre ditt samtykke til slike endringer.

19. Aksept av disse vilkårene

Du erkjenner at du har lest denne avtalen og godtar alle dens vilkår og betingelser. Ved å gå inn på og bruke nettstedet og tjenestene godtar du å være bundet av denne avtalen. Hvis du ikke godtar å overholde vilkårene i denne avtalen, er du ikke autorisert til å få tilgang til eller bruke nettstedet og tjenestene.

20. Lovoverholdelse og lov

21. Bilde- og ID-sjekker

Annonser på plattformen vår må være sanne bilder av DEG og DU må være en person på 18 år eller eldre. Vi foretar regelmessige stikkprøver av medlemmers aldersbekreftelse og -identifikasjon, og enhver annonse som vi mistenker forfalsker deres identitet eller under alder vil bli bedt om umiddelbar bevis. Dette kan gjøres ved å bruke riktig ID- eller passside. I løpet av denne perioden kan annonsen din bli suspendert.

Alle annonser som er plassert på nettstedet vårt, kontrolleres ved innsending og overvåkes med jevne mellomrom. Hvis de ikke overholder våre vilkår og betingelser, vil de bli fjernet uten varsel.

22. Rapporteringsannonse

Hvis du ønsker å rapportere innhold som krenker bilderettighetene eller informasjonen din, kan du sende en e-post ved å bruke vår Kontakt oss-side. Vi vil deretter fortsette å verifisere den aktuelle informasjonen og undersøke enhver konto/profil/annonse for en rapportert sak til oss. Vi vil slette enhver mistenkt konto/profil/annonse til personen som bryter vilkårene.

Vi forbeholder oss retten til å fjerne eller modifisere innhold eller bilder, og suspendere eller fjerne brukere som bryter våre vilkår og betingelser. Derfor vil vi ikke refundere noen betalinger etter at den mistenkte kontoen/profilen/annonsen er fjernet fra vår annonseringsplattform.

Denne nettsiden tillater kun voksne individer å annonsere sin tid og vennskap til andre voksne individer. Vi tilbyr ingen bookingtjeneste og arrangerer heller ikke møter. Enhver pris som er angitt gjelder kun tid og ingenting annet. Enhver tjeneste som tilbys eller hva annet som måtte oppstå er valget av samtykkende voksne og en privat sak mellom dem. Det er ditt ansvar å overholde lokale lover.

Kontakt oss

Hvis du ønsker å kontakte oss for å forstå mer om denne avtalen eller ønsker å kontakte oss angående spørsmål knyttet til den, kan du gjøre det via nettstedets kontaktskjema.

Dette dokumentet ble sist oppdatert 27. januar 2023

nb_NONorwegian