Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen ("Retningslinjene") beskriver hvordan den personlig identifiserbare informasjonen ("Personopplysninger") du kan oppgi på nettstedet ("Nettstedet" eller "Tjenesten") og eventuelle relaterte produkter og tjenester (samlet kalt "Tjenester"). samles inn, beskyttes og brukes. Den beskriver også valgene som er tilgjengelige for deg angående vår bruk av din personlige informasjon og hvordan du kan få tilgang til og oppdatere denne informasjonen. Denne policyen er en juridisk bindende avtale mellom deg («Bruker», «deg» eller «din») og «, «vi», «oss» eller «vår»). Ved å gå inn på og bruke nettstedet og tjenestene, erkjenner du at du har lest, forstått og godtar å være bundet av vilkårene i denne policyen. Denne policyen gjelder ikke for praksisen til selskaper som vi ikke eier eller kontrollerer, eller for enkeltpersoner som vi ikke ansetter eller administrerer.

Automatisk innsamling av informasjon

Når du åpner nettstedet, registrerer serverne våre automatisk informasjon som nettleseren din sender. Disse dataene kan inkludere informasjon som enhetens IP-adresse, nettlesertype og versjon, operativsystemtype og versjon, språkpreferanser eller nettsiden du besøkte før du kom til nettstedet og tjenestene, sider på nettstedet og tjenestene du besøker, tiden brukt på disse sidene, informasjonen du søker etter på nettstedet, tilgangstider og -datoer og annen statistikk.

Informasjon som samles inn automatisk brukes kun til å identifisere potensielle tilfeller av misbruk og etablere statistisk informasjon om bruken og trafikken til nettstedet og tjenestene. Denne statistiske informasjonen er ikke på annen måte aggregert på en slik måte at den kan identifisere en bestemt bruker av systemet.

Innsamling av personopplysninger

Du kan få tilgang til og bruke nettstedet og tjenestene uten å fortelle oss hvem du er eller avsløre informasjon som gjør at noen kan identifisere deg som en spesifikk, identifiserbar person. Hvis du imidlertid ønsker å bruke noen av funksjonene på nettstedet, kan du bli bedt om å oppgi visse personlige opplysninger (for eksempel navn og e-postadresse). Vi mottar og lagrer all informasjon du med viten gir oss når du oppretter en konto, publiserer innhold, foretar et kjøp eller fyller ut elektroniske skjemaer på nettstedet. Når det er nødvendig, kan denne informasjonen omfatte følgende:

Noe av informasjonen vi samler inn er direkte fra deg via nettstedet og tjenestene. Vi kan imidlertid også samle inn personlig informasjon om deg fra andre kilder som offentlige databaser, sosiale medieplattformer, tredjeparts dataleverandører og våre felles markedsføringspartnere. Personlig informasjon vi samler inn fra andre kilder kan omfatte demografisk informasjon, for eksempel alder og kjønn, enhetsinformasjon, for eksempel IP-adresser, plassering, for eksempel by og stat, og online atferdsdata, for eksempel informasjon om din bruk av sosiale medier-nettsteder, sidevisningsinformasjon og søkeresultater og lenker. Du kan velge å ikke gi oss din personlige informasjon, men da kan du kanskje ikke dra nytte av noen av funksjonene på nettstedet. Brukere som er usikre på hvilke opplysninger som er obligatoriske er velkommen til å kontakte oss.

Bruk og behandling av innsamlet informasjon

For å gjøre nettstedet og tjenestene tilgjengelige for deg, eller for å oppfylle en juridisk forpliktelse, kan det hende vi må samle inn og bruke visse personopplysninger. Hvis du ikke oppgir informasjonen vi ber om, kan det hende vi ikke kan gi deg de forespurte produktene eller tjenestene. All informasjon vi samler inn fra deg kan brukes til følgende formål:

Behandling av din personlige informasjon avhenger av hvordan du samhandler med nettstedet og tjenestene, hvor du befinner deg i verden og om ett av følgende gjelder: (i) du har gitt ditt samtykke for ett eller flere spesifikke formål; dette gjelder imidlertid ikke når behandlingen av personopplysninger er underlagt California Consumer Privacy Act eller europeisk databeskyttelseslov; (ii) levering av informasjon er nødvendig for gjennomføringen av en avtale med deg og/eller for eventuelle forpliktelser før kontrakten; (iii) behandling er nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse som du er underlagt; (iv) behandlingen er relatert til en oppgave som utføres i allmennhetens interesse eller i utøvelse av offisiell myndighet tillagt oss; (v) behandling er nødvendig for formålet med de legitime interessene som forfølges av oss eller av en tredjepart.

Merk at i henhold til noen lover kan vi få lov til å behandle informasjon til du protesterer mot slik behandling (ved å velge bort), uten å måtte stole på samtykke eller noen andre av følgende juridiske grunnlag nedenfor. Uansett vil vi gjerne avklare det konkrete rettslige grunnlaget som gjelder for behandlingen, og spesielt om levering av personopplysninger er et lov- eller kontraktsmessig krav, eller et krav som er nødvendig for å inngå en kontrakt.

Fakturering og betalinger

Ved tjenester som krever betaling, ber vi om kredittkort eller annen betalingskontoinformasjon, som utelukkende vil bli brukt til å behandle betalinger. Dine kjøpstransaksjonsdata lagres bare så lenge det er nødvendig for å fullføre kjøpstransaksjonen. Etter at dette er fullført, slettes informasjonen om kjøpstransaksjonen. Der det er nødvendig for å behandle fremtidige betalinger og med forbehold om ditt forhåndssamtykke, vil din økonomiske informasjon bli lagret i kryptert form på sikre servere til vår anerkjente betalingsgateway-tjenesteleverandør som er forpliktet til å behandle din personlige informasjon i samsvar med denne policyen. Alle direktebetalingsporter overholder de nyeste sikkerhetsstandardene som administreres av PCI Security Standards Council, som er en felles innsats av merker som Visa, MasterCard, American Express og Discover. Sensitiv og privat datautveksling skjer over en SSL-sikret kommunikasjonskanal og er kryptert og beskyttet med digitale signaturer, og nettstedet og tjenestene er også i samsvar med PCI-sårbarhetsstandarder for å skape et så sikkert miljø som mulig for brukerne. Skanninger etter skadelig programvare utføres regelmessig for ekstra sikkerhet og beskyttelse.

Administrere informasjon

Du kan slette visse personlige opplysninger vi har om deg. Personopplysningene du kan slette kan endres etter hvert som nettstedet og tjenestene endres. Når du sletter personlig informasjon, kan vi imidlertid oppbevare en kopi av den ikke-reviderte personopplysningen i registrene våre i den varigheten som er nødvendig for å overholde våre forpliktelser overfor våre tilknyttede selskaper og partnere, og for formålene beskrevet nedenfor. Hvis du ønsker å slette din personlige informasjon eller permanent slette kontoen din, kan du gjøre det på innstillingssiden til kontoen din på nettstedet eller ganske enkelt ved å kontakte oss.

Utlevering av informasjon

Avhengig av de forespurte tjenestene eller som nødvendig for å fullføre enhver transaksjon eller yte en hvilken som helst tjeneste du har bedt om, kan vi avtale med andre selskaper og dele informasjonen din med ditt samtykke med våre pålitelige tredjeparter som jobber med oss, alle andre tilknyttede selskaper og datterselskaper vi stoler på. for å hjelpe til med driften av nettstedet og tjenestene som er tilgjengelige for deg. Vi deler ikke personlig informasjon med ikke-tilknyttede tredjeparter. Disse tjenesteleverandørene er ikke autorisert til å bruke eller avsløre informasjonen din, med mindre det er nødvendig for å utføre tjenester på våre vegne eller overholde juridiske krav. Vi kan dele din personlige informasjon for disse formålene bare med tredjeparter hvis personvernregler er i samsvar med vår eller som godtar å følge våre retningslinjer med hensyn til personlig informasjon. Disse tredjepartene gis personlig informasjon de trenger kun for å utføre sine utpekte funksjoner, og vi gir dem ikke tillatelse til å bruke eller avsløre personlig informasjon for deres egen markedsføring eller andre formål.

Vi vil avsløre all personlig informasjon vi samler inn, bruker eller mottar hvis det er påkrevd eller tillatt ved lov, for eksempel for å overholde en stevning eller lignende juridisk prosess, og når vi i god tro mener at avsløring er nødvendig for å beskytte rettighetene våre, beskytter vi din sikkerhet eller andres sikkerhet, undersøke svindel eller svare på en forespørsel fra myndighetene.

I tilfelle vi går gjennom en virksomhetsovergang, for eksempel en fusjon eller oppkjøp av et annet selskap, eller salg av alle eller deler av dets eiendeler, vil din brukerkonto og personopplysninger sannsynligvis være blant eiendelene som overføres.

Oppbevaring av informasjon

Vi vil beholde og bruke din personlige informasjon i den perioden som er nødvendig for å overholde våre juridiske forpliktelser, løse tvister og håndheve våre avtaler med mindre en lengre oppbevaringsperiode er påkrevd eller tillatt ved lov. Vi kan bruke alle aggregerte data som stammer fra eller inneholder din personlige informasjon etter at du oppdaterer eller sletter den, men ikke på en måte som kan identifisere deg personlig. Når oppbevaringsperioden utløper, skal personopplysninger slettes. Retten til innsyn, rett til sletting, rett til retting og rett til dataportabilitet kan derfor ikke håndheves etter utløpet av oppbevaringsperioden.

Overføring av informasjon

Avhengig av hvor du befinner deg, kan dataoverføringer innebære overføring og lagring av informasjonen din i et annet land enn ditt eget. Du har rett til å lære om det juridiske grunnlaget for informasjonsoverføringer til et land utenfor EU eller til enhver internasjonal organisasjon underlagt folkeretten eller opprettet av to eller flere land, for eksempel FN, og om sikkerhetstiltakene som er tatt av oss for å beskytte informasjonen din. Hvis en slik overføring finner sted, kan du finne ut mer ved å sjekke de relevante delene av denne policyen eller spørre oss ved å bruke informasjonen som er gitt i kontaktdelen.

Brukernes rettigheter

Du kan utøve visse rettigheter angående informasjonen din behandlet av oss. Spesielt har du rett til å gjøre følgende: (i) du har rett til å trekke tilbake samtykke der du tidligere har gitt ditt samtykke til behandlingen av opplysningene dine; (ii) du har rett til å protestere mot behandlingen av opplysningene dine dersom behandlingen utføres på et annet juridisk grunnlag enn samtykke; (iii) du har rett til å få vite om informasjon blir behandlet av oss, få avsløring angående visse aspekter ved behandlingen og få en kopi av informasjonen som behandles; (iv) du har rett til å verifisere nøyaktigheten av informasjonen din og be om at den oppdateres eller korrigeres; (v) du har rett til, under visse omstendigheter, å begrense behandlingen av informasjonen din, i så fall vil vi ikke behandle informasjonen din til andre formål enn å lagre den; (vi) du har rett til, under visse omstendigheter, å få sletting av din personlige informasjon fra oss; (vii) du har rett til å motta informasjonen din i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format og, hvis det er teknisk mulig, å få det overført til en annen kontrollør uten noen hindring. Denne bestemmelsen gjelder forutsatt at opplysningene dine behandles på automatiserte måter og at behandlingen er basert på ditt samtykke, på en kontrakt som du er en del av eller på forpliktelser før kontrakten.

Rett til å protestere mot behandling

Der personopplysninger behandles for allmenne interesser, i utøvelse av en offisiell myndighet som er tillagt oss eller for formålet med de legitime interessene som forfølges av oss, kan du protestere mot slik behandling ved å oppgi en grunn knyttet til din spesielle situasjon for å rettferdiggjøre innvending. Du må imidlertid vite at dersom din personlige informasjon behandles for direkte markedsføringsformål, kan du når som helst protestere mot den behandlingen uten å gi noen begrunnelse. For å finne ut om vi behandler personopplysninger for direkte markedsføringsformål, kan du se de relevante delene av dette dokumentet.

Databeskyttelsesrettigheter under GDPR

Hvis du er bosatt i det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS), har du visse databeskyttelsesrettigheter og tar sikte på å ta rimelige skritt for å tillate deg å korrigere, endre, slette eller begrense bruken av din personlige informasjon. Hvis du ønsker å bli informert om hvilke personopplysninger vi har om deg og hvis du ønsker at de skal fjernes fra systemene våre, vennligst kontakt oss. Under visse omstendigheter har du følgende databeskyttelsesrettigheter:

Du har rett til å klage til et datatilsyn om vår innsamling og bruk av dine personopplysninger. For mer informasjon, vennligst kontakt din lokale databeskyttelsesmyndighet i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS).

Personvernrettigheter i California

I tillegg til rettighetene som forklart i disse retningslinjene, har innbyggere i California som oppgir personlig informasjon (som definert i loven) for å få produkter eller tjenester for personlig bruk, familie- eller husholdningsbruk rett til å be om og få fra oss en gang i året , informasjon om den personlige informasjonen vi delte, hvis noen, med andre virksomheter for markedsføringsbruk. Hvis det er aktuelt, vil denne informasjonen inkludere kategoriene av personlig informasjon og navn og adresser til de virksomhetene som vi delte slik personlig informasjon med for det umiddelbart foregående kalenderåret (f.eks. vil forespørsler gjort i inneværende år motta informasjon om året før) . For å få denne informasjonen vennligst kontakt oss.

Hvordan utøve disse rettighetene

Eventuelle forespørsler om å utøve dine rettigheter kan rettes til via kontaktdetaljene i dette dokumentet. Vær oppmerksom på at vi kan be deg om å bekrefte identiteten din før du svarer på slike forespørsler. Forespørselen din må gi tilstrekkelig informasjon som gjør det mulig for oss å bekrefte at du er personen du hevder å være, eller at du er den autoriserte representanten for denne personen. Du må inkludere tilstrekkelig informasjon til at vi kan forstå forespørselen og svare på den. Vi kan ikke svare på forespørselen din eller gi deg personlig informasjon med mindre vi først bekrefter din identitet eller myndighet til å fremsette en slik forespørsel og bekrefter at personopplysningene gjelder deg.

Barnas personvern

Vi samler ikke bevisst inn personlig informasjon fra barn under 18 år. Hvis du er under 18 år, vennligst ikke send inn noen personlig informasjon via nettstedet og tjenestene. Vi oppfordrer foreldre og foresatte til å overvåke barnas Internett-bruk og hjelpe til med å håndheve denne retningslinjen ved å instruere barna deres til aldri å oppgi personlig informasjon gjennom nettstedet og tjenestene uten deres tillatelse. Hvis du har grunn til å tro at et barn under 18 år har gitt personlig informasjon til oss gjennom nettstedet og tjenestene, vennligst kontakt oss. Du må også være minst 18 år for å samtykke til behandlingen av din personlige informasjon i ditt land.

Informasjonskapsler

Nettstedet og tjenestene bruker "informasjonskapsler" for å hjelpe deg med å tilpasse din nettopplevelse. En informasjonskapsel er en tekstfil som plasseres på harddisken din av en nettsideserver. Informasjonskapsler kan ikke brukes til å kjøre programmer eller levere virus til datamaskinen din. Informasjonskapsler er unikt tildelt deg, og kan kun leses av en webserver i domenet som utstedte informasjonskapselen til deg.

Vi kan bruke informasjonskapsler for å samle inn, lagre og spore informasjon for statistiske formål for å drive nettstedet og tjenestene. Du har muligheten til å godta eller avslå informasjonskapsler. De fleste nettlesere aksepterer automatisk informasjonskapsler, men du kan vanligvis endre nettleserinnstillingene for å avvise informasjonskapsler hvis du foretrekker det. Hvis du velger å avslå informasjonskapsler, kan det hende at du ikke fullt ut kan oppleve funksjonene til nettstedet og tjenestene. Du kan lære mer om informasjonskapsler og hvordan de fungerer her.

Ikke spor signaler

Noen nettlesere har en Ikke spor-funksjon som signaliserer til nettsteder du besøker at du ikke ønsker å spore aktiviteten din på nettet. Sporing er ikke det samme som å bruke eller samle informasjon i forbindelse med et nettsted. For disse formålene refererer sporing til å samle inn personlig identifiserbar informasjon fra forbrukere som bruker eller besøker et nettsted eller en nettjeneste når de beveger seg over forskjellige nettsteder over tid. Nettstedet og tjenestene sporer ikke besøkende over tid og på tvers av tredjeparts nettsteder. Noen tredjepartssider kan imidlertid holde oversikt over nettlesingsaktivitetene dine når de viser deg innhold, noe som gjør dem i stand til å skreddersy det de presenterer for deg.

Annonser

Vi kan vise online annonser, og vi kan dele aggregert og ikke-identifiserende informasjon om våre kunder som vi eller våre annonsører samler inn gjennom din bruk av nettstedet og tjenestene. Vi deler ikke personlig identifiserbar informasjon om individuelle kunder med annonsører. I noen tilfeller kan vi bruke denne aggregerte og ikke-identifiserende informasjonen til å levere skreddersydde annonser til den tiltenkte målgruppen.

Vi kan også tillate visse tredjepartsselskaper å hjelpe oss med å skreddersy reklame som vi tror kan være av interesse for brukere og å samle inn og bruke andre data om brukeraktiviteter på nettstedet. Disse selskapene kan levere annonser som kan plassere informasjonskapsler og ellers spore brukeratferd.

Tilknyttede selskaper

Vi kan engasjere oss i tilknyttet markedsføring og ha tilknyttede lenker på nettstedet og tjenestene. Hvis du klikker på en tilknyttet lenke, vil en informasjonskapsel bli plassert i nettleseren din for å spore salg for provisjonsformål.

Epost markedsføring

Vi tilbyr elektroniske nyhetsbrev som du når som helst frivillig kan abonnere på. Vi er forpliktet til å holde e-postadressen din konfidensiell og vil ikke avsløre e-postadressen din til noen tredjeparter med unntak av det som er tillatt i informasjonsbruk og -behandlingsdelen eller med det formål å bruke en tredjepartsleverandør til å sende slike e-poster. Vi vil vedlikeholde informasjonen som sendes via e-post i samsvar med gjeldende lover og regler.

I samsvar med CAN-SPAM-loven vil alle e-poster som sendes fra oss tydelig angi hvem e-posten er fra og gi tydelig informasjon om hvordan du kontakter avsender. Du kan velge å slutte å motta nyhetsbrevet eller markedsførings-e-postene våre ved å følge avmeldingsinstruksjonene i disse e-postene eller ved å kontakte oss. Du vil imidlertid fortsette å motta viktige transaksjons-e-poster.

Lenker til andre ressurser

Nettstedet og tjenestene inneholder lenker til andre ressurser som ikke eies eller kontrolleres av oss. Vær oppmerksom på at vi ikke er ansvarlige for personvernpraksisen til slike andre ressurser eller tredjeparter. Vi oppfordrer deg til å være oppmerksom når du forlater nettstedet og tjenestene, og å lese personvernerklæringen for hver enkelt ressurs som kan samle inn personlig informasjon.

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer informasjon du oppgir på dataservere i et kontrollert, sikkert miljø, beskyttet mot uautorisert tilgang, bruk eller avsløring. Vi opprettholder rimelige administrative, tekniske og fysiske sikkerhetstiltak i et forsøk på å beskytte mot uautorisert tilgang, bruk, modifikasjon og avsløring av personlig informasjon under deres kontroll og varetekt. Imidlertid kan ingen dataoverføring over Internett eller trådløst nettverk garanteres. Derfor, mens vi streber etter å beskytte din personlige informasjon, erkjenner du at (i) det er sikkerhets- og personvernbegrensninger på Internett som er utenfor vår kontroll; (ii) sikkerheten, integriteten og personvernet til all informasjon og data som utveksles mellom deg og nettstedet og tjenestene kan ikke garanteres; og (iii) slik informasjon og data kan bli sett på eller tuklet med under transport av en tredjepart, til tross for beste innsats.

Databrudd

I tilfelle vi blir oppmerksomme på at sikkerheten til nettstedet og tjenestene har blitt kompromittert eller brukernes personopplysninger har blitt avslørt til ikke-relaterte tredjeparter som et resultat av ekstern aktivitet, inkludert, men ikke begrenset til, sikkerhetsangrep eller svindel, forbeholder vi oss rett til å treffe rimelig passende tiltak, inkludert, men ikke begrenset til, etterforskning og rapportering, samt varsling til og samarbeid med rettshåndhevende myndigheter. I tilfelle et databrudd vil vi gjøre rimelige anstrengelser for å varsle berørte personer hvis vi mener at det er en rimelig risiko for skade på brukeren som følge av bruddet, eller hvis varsel på annen måte kreves ved lov. Når vi gjør det, sender vi deg en e-post.

Endringer og endringer

Vi forbeholder oss retten til å endre denne policyen eller dens vilkår knyttet til nettstedet og tjenestene fra tid til annen etter eget skjønn og vil varsle deg om eventuelle vesentlige endringer i måten vi behandler personlig informasjon på. Når vi gjør det, vil vi revidere den oppdaterte datoen nederst på denne siden. Vi kan også varsle deg på andre måter etter eget skjønn, for eksempel gjennom kontaktinformasjon du har oppgitt. Enhver oppdatert versjon av disse retningslinjene vil tre i kraft umiddelbart etter publisering av den reviderte policyen med mindre annet er spesifisert. Din fortsatte bruk av nettstedet og tjenestene etter ikrafttredelsesdatoen for de reviderte retningslinjene (eller slik annen handling spesifisert på det tidspunktet) vil utgjøre ditt samtykke til disse endringene. Vi vil imidlertid ikke, uten ditt samtykke, bruke din personlige informasjon på en måte som er vesentlig annerledes enn det som ble oppgitt på det tidspunktet din personlige informasjon ble samlet inn.

Aksept av denne policyen

Du erkjenner at du har lest denne retningslinjen og godtar alle dens vilkår og betingelser. Ved å gå inn på og bruke nettstedet og tjenestene godtar du å være bundet av denne policyen. Hvis du ikke godtar å overholde vilkårene i disse retningslinjene, er du ikke autorisert til å få tilgang til eller bruke nettstedet og tjenestene.

Ansvarsfraskrivelse

Eventuelle penger som betales til personen som annonserer her presentert, er kun en virksomhet mellom to samtykkeindivider. Versl Limited tar IKKE noe ansvar for noen handlinger fra enkeltpersoner.

Selv om det gjøres alt for å sikre at detaljene som vises på nettstedet er korrekte og egnede, kan vi ikke garantere nøyaktigheten pf informasjon gitt av annonsører. Hvis du føler at et medlem bevisst er villedende i profilen sin, vennligst kontakt oss med informasjon.

Vi kan ikke garantere at avtaler som gjøres via nettsiden vil bli holdt til, det er den enkeltes ansvar som arrangerer avtaler.

Du er ansvarlig for din egen sikkerhet når du avtaler møte via nettsiden, og vi oppfordrer deg til å iverksette passende tiltak for å sikre fornuftige steder for massasjeøkter.

Tjenestene du kan kjøpe eller bestille her selges av våre partnere og ikke oss. Vi er kun ansvarlige for å legge ut deres profiler og annonser.

Vi er ikke ansvarlige for noen tjenester du mottar fra våre partnere, men gi oss beskjed hvis du støter på et problem eller tjenesten du mottar ikke er opp til forventningene dine.

Vennligst sjekk alle detaljer og eventuelle restriksjoner knyttet til tjenesten grundig før du bestiller.

Sørg for at all medisinsk eller annen allergi-/helseinformasjon blir avslørt til våre partnere før avtalen din.

Kontakt oss

Hvis du ønsker å kontakte oss for å forstå mer om denne policyen eller ønsker å kontakte oss angående spørsmål knyttet til individuelle rettigheter og din personlige informasjon, kan du gjøre det via kontaktskjemaet.

Dette dokumentet ble sist oppdatert 27. januar 2023

nb_NONorwegian